Detectoren

Bewegingsdetectie

De bewegings- of volumetrische detectoren reageren op beweging. Deze strategisch geplaatste detectoren overzien een bepaalde ruimte.

  • Passief Infrarood (PIR): reageert op het warmteverschil tussen de ruimte en de lichaamstemperatuur van de indringer.
  • DUAL: bestaat uit infrarood en radardetectie. Beide moeten geactiveerd worden alvorens er alarm geslagen wordt.

afbeelding9.jpg afbeelding10.jpg

Magneetcontacten

Magneetcontacten kunnen zowel op ramen, deuren en poorten geïnstalleerd worden . Deze contacten zorgen voor een onmiddellijke detectie wanneer de indringer probeert binnen te geraken. Ze worden mooi weggewerkt en zorgen voor een sluitend systeem. Hier kan zowel inbouw als opbouw.

Glasbreuk

Bij glasbreuk wordt het geluid van brekend glas gedetecteerd. Een geavanceerde microprocessor analyseert digitaal de frequentie, sterkte en timing van alle geluiden in een ruimte. Dit detectiesysteem wordt gemonteerd op muren, in hoeken of op plafonds.

afbeelding12.jpg

Schok- of trillingsdetectoren

Deze detectoren slaan alarm bij het registreren van trillingen op een bepaalde frequentie. De detectie kan zowel geplaatst worden op ramen, deuren en muren.

afbeelding13.jpg

Hold-up drukknop

Via deze drukknop kan men onopvallend een alarmsignaal uitsturen. Dit systeem is zowel vast als mobiel verkrijgbaar. De drukknop kan eveneens gebruikt worden in geval van brand en/of medische problemen.

Waterdetectie

Watersensoren werken door de vorming van een conductieve (geleidende) brug tussen twee elektrische contacten. Dit systeem is ideaal voor in kelders, computerruimtes, opslagruimtes, ...

Buitendetectie

Buitendetectie bestaat in verschillende vormen:

  • Buitendetector: gaat een bepaalde ruimte overzien, bijvoorbeeld een terras. Dit kan zowel met passief infrarood, radar of een combinatie van beide.
  • Beamset: de set bestaat uit een zender en een ontvanger. De zender zendt een straal uit naar de ontvanger. Wanneer deze straal onderbroken wordt, gaat het systeem in alarm.
  • Drukdetectie: neemt de verandering in druk waar. De detectoren worden ondergronds geplaatst, wanneer er druk op uitgeoefend wordt, slaat het systeem alarm

afbeelding16.jpg

Branddetectie

Branddetectoren kunnen worden aangesloten op het inbraaksysteem. De geplaatste branddetectoren alarmeren bij rook of warmte. Zo wordt een beginnende brand snel gemeld en kan de schade beperkt worden.

afbeelding17.jpg