Brandbeveiliging

Snelle detectie van brand is van onschatbare waarde. Daarom is de installatie van een goed branddetectiesysteem erg belangrijk.

Het doel van het systeem is in eerste instantie het voorkomen van brand en ieder begin van brand snel en doeltreffend bestrijden. Mocht er toch brand uitbreken, dan slaat het systeem alarm en waarschuwt het de bewoners. Zo wordt uw veiligheid verzekerd en vindt er een snelle en gevaarloze ontruiming plaats.

Voor kleinere systemen, bijvoorbeeld in woningen, kunnen de branddetectoren gekoppeld worden aan het alarmsysteem. Grotere systemen zijn opgebouwd uit een brandcentrale die voorzien is van een noodvoeding, branddetectoren, drukknoppen en sirenes.

Brandcentrale: er zijn twee types van centrales, namelijk conventionele brandcentrales en analoog adresseerbare brandcentrales. De conventionele systemen zijn ingedeeld in verschillende zones waarbij een zone in alarm gaat, niet een detector. Bij de analoog adresseerbare systemen krijgt iedere detector en drukknop zijn eigen adres en ziet men onmiddellijk welke detector en drukknop in alarm is gegaan.

De keuze van de detector hangt af van de omgeving en situatie, waarbij er rekeninghouden met de detectiesnelheid en voorkomen van valse meldingen.

Detectoren:

  • Optische detectoren: als er rook in de referentiekader van de brandddetector komt, wordt er een lichtstraal onderbroken, waardoor een detector in alarm gaat.
  • Thermische detectoren: deze detectoren reageren niet op rook, maar op temperatuur. U kan kiezen voor een detector die in alarm gaat bij een maximum temperatuur of voor een detector die reageert op een plotse temperatuurstijging.
  • Optisch-thermische detectoren: dit is een combinatie van de bovenstaande detectoren.

Drukknoppen: rode en gele drukknoppen die bij activatie ervoor zorgen dat het systeem in alarm gaat.

De alarmering kan bestaan uit:

  • Sirenes voor de evacuatie
  • Doormelding rechtstreeks naar zelfgekozen telefoonnummers
  • Doormelding naar de meldkamer